اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۸۹۶۷۴
ردیف
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی رزومه نشانی ایمیل و شماره تماس برای اطلاعات بیشتر روی تصاویر کلیک کنید:
1 یوسف ادیب دکتری تخصصی علوم تربیتی استاد دانلود

0411-3392072

yousef_adib@yahoo.com

2 خلیل اسماعیل پور دکتری تخصصی مشاوره دانشیار  

041-33392096

Khalil_sma@yahoo.com

3 علی ایمانزاده دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار  

041-33392072

aliimanzadeh@yahoo.com

4

جلیل باباپورخیرالدین دکتری تخصصی روانشناسی استاد دانلود

041-3392085

babapourj@yahoo.com

5 عباس بخشی پوررودسری دکتری تخصصی روانشناسی بالینی استاد دانلود

0411-3392097

abbas_bakhshipour@yahoo.com

6 رحیم بدری گرگری دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد دانلود

041-33392078

badri_rahim@yahoo.com

7 منصور بیرامی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد دانلود

bayrami@yahoo.com

0411-3341133

8 کیومرث تقی پور دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی دانشیار دانلود

041-33392071

taghipour@tabrizu.ac.ir

9 حمدالله حبیبی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشیار دانلود

041-33392071

h.habibi@tabrizu.ac.ir

10 رسول حشمتی دکتری تخصصی روان شناسی سلامت دانشیار دانلود 041-33392100
11 افشین حمدی پور دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار  

041-33392119

hamdipour@tabrizu.ac.ir

12 سمیه حیثیت طلب دکتری تخصصی علوم اعصاب استادیار دانلود رزومه

041-33392154

s.heysiyattalab@tabrizu.ac.ir

13 زینب خانجانی دکتری تخصصی روانشناسی استاد دانلود

041-33392085

zeynabkhanjaani@gmail.com

14 حسین دهقانزاده دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار    
15 مصطفی زارعان دکتری تخصصی روان شناسی بالینی استادیار دانلود

041-33392098

16 سولماز زرداری دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار  

041-33392159

szardary@tabrizu.ac.ir

17 رسول زوارقی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانلود

041-3392119

zavaraqi@tabrizu.ac.ir

18 حسن صبوری مقدم دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشیار دانلود

041-33392097

Sabourimoghaddam@Yahoo.com

19 داود طهماسب زادده شیخلار دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار  

041-33392078

d.tahmaseb@yahoo.com

20 هاشم عطاپور دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانلود

041-33392136

hashematapour@gmail.com

21 علی قره داغی دکتری تخصصی مشاوره استادیار   041-33392100
22 اکبر مجیدی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار  

041-33392146

akbar.majidi@tabrizu.a.ir

23 فائقه محمدی قاضی جهانی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانلود

041-33392085

faeghehmohammadi@yahoo.com

24 مجید محمودعلیلو دکتری تخصصی روانشناسی بالینی استاد دانلود

041-33392096

alilou_647@yahoo.com

25 فیروز محمودی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار دانلود

041-33392104

firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir

26 لیلا مهدی‌زاده فانید دکتری تخصصی

علوم اعصاب شناختی-

مغز و شناخت

استادیار دانلود

041-33392148

L-mehdizadeh@tabrizu.ac.ir

 
27 میر محمود میر نسب غازانی دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشیار دانلود

041-33392079

mirnasab2006@gmail.com

28 فاطمه نعمتی سوگلی تپه دکتری تخصصی روان شناسی عمومی دانشیار دانلود

041-33392092

F_nemati@tabrizu.ac.ir

29 شهروز نعمتی دکتری تخصصی روان شناسی کودکان استثنایی دانشیار  

041-33392079

sh.nemati@tabrizu.ac.ir

30 اصغر نقدی فوق لیسانس تعلیم و تربیت اسلامی مربی دانلود

041-33392081

a-naghdi@tabrizu.ac.ir

31 شهرام واحدی دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد دانلود

0411-3392090

vahedi117@yahoo.com

32 تورج هاشمی نصرت آباد دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد دانلود

041-33392083

tourajhashemi@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱