اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۱۱۵۹۱۳
ردیف
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی رزومه نشانی ایمیل و شماره تماس برای اطلاعات بیشتر روی تصاویر کلیک کنید:
1 یوسف ادیب دکتری تخصصی علوم تربیتی استاد دانلود

0411-3392080

yousef_adib@yahoo.com

2 خلیل اسماعیل پور دکتری تخصصی مشاوره استاد  

041-33392096

Khalil_sma@yahoo.com

3 علی ایمانزاده دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار  

041-33392082

aliimanzadeh@yahoo.com

4

جلیل باباپورخیرالدین دکتری تخصصی روانشناسی استاد دانلود

041-3392097

babapourj@yahoo.com

5 عباس بخشی پوررودسری دکتری تخصصی روانشناسی بالینی استاد دانلود

0411-3392097

abbas_bakhshipour@yahoo.com

6 رحیم بدری گرگری دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد دانلود

041-33392078

badri_rahim@yahoo.com

7 منصور بیرامی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد دانلود

0411-33392083

bayrami@yahoo.com

8 کیومرث تقی پور دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی دانشیار دانلود

041-33392071

taghipour@tabrizu.ac.ir

9 حمدالله حبیبی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشیار دانلود

041-33392093

h.habibi@tabrizu.ac.ir

10 رسول حشمتی دکتری تخصصی روان شناسی سلامت استاد دانلود 041-33392100
11 افشین حمدی پور دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار  

041-33392117

hamdipour@tabrizu.ac.ir

12 سمیه حیثیت طلب دکتری تخصصی علوم اعصاب دانشیار دانلود رزومه

041-33392154

s.heysiyattalab@tabrizu.ac.ir

13 زینب خانجانی دکتری تخصصی روانشناسی استاد دانلود

041-33392085

zeynabkhanjaani@gmail.com

14 حسین دهقانزاده دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار

041-33392104

hossein.dehganzadeh@gmail.com

15 مصطفی زارعان دکتری تخصصی روان شناسی بالینی استادیار دانلود

041-33392098

16 سولماز زرداری دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار  

041-33392159

szardary@tabrizu.ac.ir

17 رسول زوارقی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانلود

041-3392136

zavaraqi@tabrizu.ac.ir

18 حسن صبوری مقدم دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشیار دانلود

041-33392132

Sabourimoghaddam@Yahoo.com

19 داود طهماسب زادده شیخلار دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار  

041-33392078

d.tahmaseb@yahoo.com

20 هاشم عطاپور دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانلود

041-33392136

hashematapour@gmail.com

21 فرهاد فرخنده دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی استادیار دانلود

041-33393232

farkhondeh_f@tabrizu.ac.ir

22 نعیمه ماشینچی عباسی دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی استادیار

041-33392077

N_Psychology20@yahoo.com

 
23 اکبر مجیدی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار  

041-33392118

akbar.majidi@tabrizu.a.ir

24 فائقه محمدی قاضی جهانی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانلود

041-33392085

faeghehmohammadi@yahoo.com

25 مجید محمودعلیلو دکتری تخصصی روانشناسی بالینی استاد دانلود

041-33392096

alilou_647@yahoo.com

26 فیروز محمودی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار دانلود

041-33392104

firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir

27 لیلا مهدی‌زاده فانید دکتری تخصصی

علوم اعصاب شناختی-

مغز و شناخت

دانشیار دانلود

041-33392148

L-mehdizadeh@tabrizu.ac.ir

28 فاطمه نعمتی سوگلی تپه دکتری تخصصی روان شناسی عمومی دانشیار دانلود

041-33392085

F_nemati@tabrizu.ac.ir

29 شهروز نعمتی دکتری تخصصی روان شناسی کودکان استثنایی استاد  

041-33392079

sh.nemati@tabrizu.ac.ir

30 اصغر نقدی فوق لیسانس تعلیم و تربیت اسلامی مربی دانلود

041-33392081

a-naghdi@tabrizu.ac.ir

31 بهزاد نیکزاد دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی استادیار دانلود

041-33393232

Blsnikzad@Yahoo.com

 
32 شهرام واحدی دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد دانلود

0411-3392152

vahedi117@yahoo.com

33 تورج هاشمی نصرت آباد دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد دانلود

041-33392083

tourajhashemi@yahoo.com

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳