نمایش ۴۱ تا ۵۷ مورد از کل ۵۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
دریافت وجه اسناد هزینه پایان نامه ( پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشدکارشناسی
قرارداد انجام طرح پژوهشیکارشناسی
درخواست حق الزحمه پرسنلی پایان نامهکارشناسی
پیشنهاد عنوان پایان نامهکارشناسی
فرم درخواست ایمیلتحصیلات تکمیلی
تقاضا نامه شرکت در انتخاب دانشجوی نمونهمدیریت خدمات آموزشی
تقاضا نامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویانمدیریت خدمات آموزشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدامور پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزامور پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیامور پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیامور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری امور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیامور پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی