نمایش ۴۱ تا ۵۷ مورد از کل ۵۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دریافت وجه اسناد هزینه پایان نامه ( پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد
قرارداد انجام طرح پژوهشی
درخواست حق الزحمه پرسنلی پایان نامه
پیشنهاد عنوان پایان نامه
فرم درخواست ایمیل
تقاضا نامه شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه
تقاضا نامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریز
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال