نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دانشگاههای علوم پزشکی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه
ارسال نمره تکدرس(S71)
اعلام رتبه فراغت از تحصیل (F2)
تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان
فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان(S66)
درخواست معافیت تحصیلی (S64)
فرم درخواست مهمان در ترم تابستانی(S75)
ارسال مدارک دانشجویان (شبانه)(S72)
ارسال مدارک دانشجویان (روزانه )(S73)
تقاضای انتقال دائم -انتقال توام با تغییر رشته (روزانه -شبانه)(S74)
درخواست انتقال بصورت مهمان (S69)
ارسال تقاضای انصراف
اعلام وضعیت تحصیلی متقاضیان مهمان/انتقال دائم(جهت ثبت در سامانه مدیریت امور آموزشی وزارت)
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتری
فرم شماره ۱ ارزشیابی رساله دکتری
فرم شماره ۲ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم شماره ۱ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز
فرم ویژه سهم 24% و 40 % مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشد