نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
دانشگاههای علوم پزشکیمقررات آموزشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
ارسال نمره تکدرس(S71)اخبار
اعلام رتبه فراغت از تحصیل (F2)اخبار
تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویاناخبار
فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان(S66)اخبار
درخواست معافیت تحصیلی (S64)اخبار
فرم درخواست مهمان در ترم تابستانی(S75)اخبار
ارسال مدارک دانشجویان (شبانه)(S72)اخبار
ارسال مدارک دانشجویان (روزانه )(S73)اخبار
تقاضای انتقال دائم -انتقال توام با تغییر رشته (روزانه -شبانه)(S74)اخبار
درخواست انتقال بصورت مهمان (S69)اخبار
ارسال تقاضای انصرافاخبار
اعلام وضعیت تحصیلی متقاضیان مهمان/انتقال دائم(جهت ثبت در سامانه مدیریت امور آموزشی وزارت)اخبار
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱ ارزشیابی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه تبریزاخبار
فرم ویژه سهم 24% و 40 % مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشدکارشناسی