دانشجویان فارغ التحصیل رشته علوم اعصاب شناختی

دانشجویان فارغ التحصیل رشته علوم اعصاب شناختی
نام و نام خانوادگی سال ورودی نام و نام خانوادگی سال ورودی نام و نام خانوادگی سال ورودی نام و نام خانوادگی سال ورودی
غلامحسین جوانمرد 81 آرش مانی کازرون 84 لیلا مهدیزاده 87 حمید میرحسینی 91
سید مجید رفیعی 81 هاشم فرهنگ دوست 85 علی اکبر ملکی راد 87 شادی اکبری 91
علی غنایی 81 حسن بافنده قراملکی 85 علی جهان 89 هدی جلال کمالی 91
عبدالحسین صادقی 81 زلیخا قلیزاده 85 حسین سپاسی مقدم 90 امیر حسین قادری 91
حسن صبوری مقدم 81 مهدی علیزاده 86 عطاالله موحدی نیا 90 مریم مقدم سلیمی 91
محمد رضا نائینیان 83 لادن واقف 86 بهزاد نیکزاد 90 یزدان موحدی 92
جاوید پیمانی 83 غلامرضا چلبیانلو 87 نعیمه ماشینچی 90    
وحید نجاتی 83 رقیه حسن زاده 87 امین اسدالله پور 90    
زهرا جعفری 83 سید محمود طباطبایی 87 الناز پوراحمدی 90