ریاست دانشکده

استاد گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تاریخ تولد:1341
محل تولد: خوی
محل اخذ مدرک تحصیلی:
دیپلم:
 اقتصاد و علوم اجتماعی از خوی
لیسانس: روان شناسی بالینی از دانشگاه تبریز
فوق لیسانس: روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتری: روان شناسی از دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران
عنوان پایان نامه:
کارشناسی ارشد:
بررسی و مقایسه ویژگی‌های نقاشی‌های چندگانه کودکان پرخاش‌گر و عادی
دکتری:  بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مؤلفه‌های کفایت اجتماعی و پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس مؤلفه‌های کفایت اجتماعی دانش آموزان

سوابق پژوهشی:
تعداد مقاله های منتشر شده:
بیش از 245 مقاله (برای اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید)
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 40 طرح پژوهشی (برای اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید)
سوابق آموزشی: بیش از 25 سال تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی
تدریس دروس: تغییر رفتار و رفتار درمانی، روان شناسی شناختی، روان شناسی یادگیری
سوابق مدیریتی و اجرایی:
1-رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در سال‌های 93-1385
2-رییس مرکز مشاوره دانشگاه تبریز به مدت 5 سال
3-مشاور معاون آموزشی دانشگاه تبریز 2 سال
4-مدیر گروه روان شناسی
5-رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در حال حاضر

انجمن های عضو:
عضو نظام روان شناسی و مشاوره ایران