ریاست دانشکده


دکتر یوسف ادیب
 
 
دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تاریخ تولد:1344
محل تولد: اهر
محل اخذ مدرک تحصیلی:
دیپلم:
 اقتصاد و علوم اجتماعی از دبیرستان طالقانی شهرستان اهر
لیسانس: تکنولوژی آموزشی از دانشگاه تبریز
فوق لیسانس: برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم تهران
دکتری: برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان پایان نامه:
کارشناسی ارشد:
مقایسه تأثیر آموزش های قبل از دبستان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دو زبانه و یک زبانه
دکتری:  طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارت های زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی

سوابق پژوهشی:
تعداد مقاله های منتشر شده:
ده ها مقاله علمی پژوهشی و ارائه در همایش ها و کنگره ها (برای اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید)
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 6 طرح پژوهشی (برای اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید)
سوابق آموزشی: تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی
تدریس دروس: برنامه ریزی درسی، نظریه های برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی درسی متوسطه و ابتدایی، روش ها و فنون تدریس، روش های تحقیق، سمینار در برنامه ریزی درسی، روش های تحقیق کیفی
سوابق مدیریتی و اجرایی:
1-مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان 
2-معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز
3-مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز
4-رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

انجمن های عضو:
 انجمن مطالعات برنامه درسی