اطلاعیه‌ها

برنامه دروس معارف اسلامی و دفاع مقدس در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (برای مشاهده لطفا کلیک کنید)

عناوین هفتگانه دروس معارف اسلامی (لطفا برای مشاهده آیین نامه اینجا و لیست عناوین و زیر شاخه‌ها اینجا کلیک کنید)

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 دانشگاه تبریز مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 97/3/20 (برایش مشاهده لطفا کلیک کنید)

اطلاعیه برگ تأییدیه ثبت نام؛ و زمان و مکان کارت هوشمند تحصیلی (برای مشاهده فایلهای مربوطه لطفاً کلیک کنید)

اساتید راهنمای گروه آموزشی علوم تربیتی: قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (لطفاَ برای مشاهده کلیک کنید)

آگهی چگونگی دریافت کارت هوشمند دانشجویی برای دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)

اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی ورودی 95 به بعد در مورد سرفصل جدید دروس (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

اطلاعیه دروس نیاز محور: دانشجویان محترم قبل از انتخاب واحد دروس معارف اسلامی مطلب زیر را در مورد کلاس های نیاز محور(پرسش محور) حتما مطالعه نمایند: (لطفاً کلیک کنید)

جدول کلاس های پرسش محور نیمسال اول 96 گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی (لطفاً کلیک کنید)

دروس و برنامه هفتگی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی -ورودی های مختلف- در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

دروس و برنامه هفتگی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی -ورودی های مختلف- در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

دروس، برنامه هفتگی و برنامه امتحانات کارشناسی روان شناسی ورودی سال های مختلف در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

دروس و برنامه هفتگی گرایش های مختلف رشته روان شناسی -مقطع تحصیلات تکمیلی: دکتری و کارشناسی ارشد- ورودی سال های مختلف در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

دروس و برنامه هفتگی گرایش های مختلف رشته علوم تربیتی -مقطع کارشناسی- ورودی سال های مختلف در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

دروس و برنامه هفتگی گرایش های مختلف رشته علوم تربیتی -مقطع تحصیلات تکمیلی: دکتری و کارشناسی ارشد- ورودی سال های مختلف در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

جهت تسهیل فرایند اطلاع رسانی و اخبار و اطلاعیه های آموزشی و پژوهشی کانال اطلاع رسانی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز به نشانی   Https://t.me/EduFacTbrzU در پیغام رسان تلگرام افتتاح شد.

دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی لطفاً به دو اطلاعیه ذیل توجه فرمایند (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 و ماقبل جهت تمدید سنوات و انتخاب واحد پایان نامه (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)

مواردی که دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد باید در انتخاب واحد رساله و پایان نامه نیمسال اول 96-97 مراعات نمایند: (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)

برنامه امتحانات دوره های کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 (لطفاَ برای مشاهده کلیک کنید)

اطلاعیه آخرین مهلت حذف تکدرس (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)

قابل توجه دانشجویان محترمی که دروس معارف اسلامی را انتخاب می نمایند: دانشجویان محترم قبل از انتخاب واحد دروس معارف اسلامی مطلب زیر را در مورد کلاس های نیاز محور(پرسش محور) حتما مطالعه نمایند و برای مشاهده جدول از لینک سطر پایینی استفاده نمایند: (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

جدول کلاس های نیاز محور (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)

برنامه هفتگی و دروس ارائه شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) علوم تربیتی در نیمسال دوم 96-95 (برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه هفتگی و دروس ارائه شده دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در نیمسال دوم 96-95 (برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه هفتگی و دروس ارائه شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) روان شناسی در نیمسال دوم 96-95 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی و دروس ارائه شده دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی  با گرایش های مختلف در نیمسال دوم 96-95 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی در نیمسال دوم 96-95 (برای مشاهده لطفا کلیک کنید)
دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی روان شناسی در نیمسال دوم 96-95 (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
نکات و مواردی که دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد باید در انتخاب واحد  رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد  نیمسال دوم 96-95 رعایت نمایند (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه امتحانات دوری تحصیلات تکمیلی دوره تحصیلات تکمیلی دانشجویان  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی نیمسال اول 95-96 (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه امتحانات دوره ی کارشناسی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی نیمسال اول  96-95 (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)                 
برنامه امتحانی نیمسال اول 96-95 گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)
اطلاعیه حذف تکدرس (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی، لیست دروس و برنامه امتحانات رشته روان شناسی، مقطع کارشناسی (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی، لیست دروس و برنامه امتحانات رشته های روان شناسی تربیتی، برنامه ریزی درسی، بهسازی منابع انسانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی، لیست دروس و برنامه امتحانات رشته روان شناسی گرایش های بالینی، بالینی کودک و نوجوان و عمومی در مقطع کارشناسی ارشد (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی، لیست دروس و برنامه امتحانات رشته روان شناسی در مقطع دکتری (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه چهار ساله پیشنهادی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات برای ورودی های مهر 93 به بعد (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی و لیست دروس و برنامه امتحانات رشته های علوم تربیتی، پیش دبستانی و تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی و لیست دروس و برنامه امتحانات روان شناسی در مقطع کارشناسی (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
برنامه هفتگی و لیست دروس و برنامه امتحانات علم اطلاعات و دانش شناسی در مقطع کارشناسی (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
نکات و نحوه انتخاب رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد (برای مشاهده لطفاً کلیک کنید)
زمان مصاحبه متقاضیان دکتری استعدادهای درخشان در رشته های روان شناسی، علوم اعصاب شناختی، برنامه ریزی درسی و روان شناسی تربیتی روز دوشنبه 95/04/21 ساعت 9 صبح می باشد.


دانشجویان عزیز تمام مقاطع تحصیلی: لطفاً برای آگاهی از برنامه و زمان برگزاری امتحانات، ارزیابی اعضای محترم هیئت علمی، زمان ارائه گواهی پزشکی و سایر جزئیات مربوط به برنامه امتحانات بر روی این لینک کلیک کنند.

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال 1395 دانشگاه تبریز (لطفاً برای مشاهده اطلاعیه، برنامه درسی و برنامه امتحانی کلیک کنید)

اطلاعیه حذف تکدرس در نیمسال دوم 95-94
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند موعد حذف تکدرس از تاریخ شنبه 18/02/95 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 95/02/27 بوده و مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
توجه حذف تکدرس شامل دروس عملی نبوده و پس از حذف درس مورد نظر نباید تعداد واحد مانده دانشجو کمتر از 14 باشد.

زیر شاخه ها و گرایش های دروس هفتگانه معارف اسلامی (
برای مشاهده کلیک کنید)
دروس و برنامه هفتگی دانشجویان علوم تربیتی (مقطع تحصیلات تکمیلی: کارشناسی ارشد و دکتری) در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 (
برای مشاهده کلیک کنید)
دروس و برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی: گرایش تکنولوژی آموزشی و پیش دبستانی (
برای مشاهده کلیک کنید)
دروس و برنامه هفتگی دانشجویان روان شناسی (کلیه مقاطع تحصیلی) در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 (
برای مشاهد کلیک کنید)
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 (
برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه هفت ترمی دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ورودی های قبل از 94 (
برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی در نیمسال دوم تحصیلی 94-95 (
برای مشاهده کلیک کنید)
اطلاعیه مربوط به امتحانات نیمسال اول تحصیلی 95-94 (
برای مشاهده کلیک کنید)
اطلاعیه زمان ارائه مدارک پزشکی دانشجویان (
برای مشاهده کلیک کنید)
اطلاعیه ارزیابی دانشجویان از اعضای محترم هیأت علمی (
برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94 در مقطع کارشناسی (
برای مشاهده کلیک کنید)
برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94 تحصیلات تکمیلی (
برای مشاهده کلیک کنید)
آگهی شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز (
برای مشاهده کلیک کنید): برای مشاهده آیین نامه و فرم شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه به منوی فرم ها و آیین نامه ها (در بالای صفحه) مراجعه شود.

قابل توجه دانشجویان گرامی در خصوص تغییر روند خدمات دانشجویی (
برای مشاهده کلیک کنید)

برنامه هفتگی و سیاهه دروس گروه آموزشی روان شناسی بالینی (ورودی سال های مختلف) در مقطع کارشناسی.
برای مشاهده کلیک کنید

برنامه هفتگی و سیاهه دروس گرایش های مختلف گروه آموزشی روان شناسی بالینی در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری). لطفاً برای مشاهده کلیک کنید

برنامه هفتگی و سیاهه دروس گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی (ورودی 93 و 94) در مقطع کارشناسی ارشد. لطفاً برای مشاهده کلیک کنید

برنامه هفتگی و سیاهه دروس ورودی های مختلف گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شنانسی در مقطع کارشناسی. لطفاً برای مشاهده کلیک کنید
 
برنامه هفتگی و سیاهه دروس گرایش های مختلف گروه آموزشی علوم تربیتی در مقطع تحصیلات تکمیلی: (دکتری و کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، برنامه ریزی درسی، بهسازی منابع انسانی). لطفاً برای مشاهده کلیک کنید

برنامه هفتگی و سیاهه دروس گرایش های مختلف گروه آموزشی علوم تربیتی (پیش دبستانی، تکنولوژی آموزشی و ...) در مقطع کارشناسی. لطفاً برای مشاهده کلیک کنید


قابل توجه دانشجویان عزیز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 
دانشجویانی که تا تاریخ 94/6/20 موفق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نگردند، لازم است برای تمدید سنوات و اخذ مجوز ادامه تحصیل تا پایان مرداد 94 به اداره آموزشی و دانشجویی دانشکده مراجعه فرمایند.

برنامه امتحانات دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 (لطفاً برای مشاهده کلیک کنید)

آگهی الزامی بودن شرکت کلیه دانشجویان در ارزیابی اعضای محترم هیأت علمی و همراه داشتن کارت ورود به جلسه (برای مشاهده کلیک کنید) 

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص تاریخ ارائه گواهی پزشکی (برای مشاهده کلیک کنید)

اطلاعات لازم برای دانشجویان در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 94-93 (برای مشاهده کلیک کنید)

 

اطلاعیه حذف تک درس

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند موعد حذف تک درس از تاریخ شنبه 94/02/05 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 94/02/08 بوده و مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.


توجه: حذف تک درس عملی نمی باشد و پس از حذف درس مورد نظر نباید تعداد واحد مانده دانشجو کمتر از 14 باشد.


اطلاعیه مربوط به حذف و اضافه در روزهای 20 و 21 بهمن (اینجا را کلیک کنید
توضیحات مربوط به پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری جهت انتخاب واحد برای بار اول و دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 (برای مشاهده کلیک کنید)

برنامه نهایی دروس معارف اسلامی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 (برای مشاهده کلیک کنید)

دروس و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) کلیه ورودی ها و گرایش های روان شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 (برای مشاهده کلیک کنید)

قابل توجه دانشجویان محترمی که دروس معارف اسلامی (پرسش محور) را انتخاب می کنند، لطفاً فایل های پیوست: را مشاهده فرمایید:
اطلاعیه ی مربوط به واحدهای پرسش محور(برای مشاهده کلیک کنید)
کلاس های نیاز محور (برای مشاهده کلیک کنید)

برای مشاهده اسامی استادان پژوهش های انفرادی اینجا را کلیک کنید

کلیه دانشجویان جدید الورود (ورودی های بهمن 93) نیازی به انتخاب واحد ندارند. اداره آموزش دانشکده رأساً اقدام به انتخاب واحد برای این عزیزان خواهد نمود. 

                                                                               اداره ی آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

دروس و برنامه هفتگی دانشجویان علوم تربیتی (مقطع کارشناسی کلیه ورودی ها) در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 (لطفاً برای مشاهده کلیک فرمایید)

دروس و برنامه هفتگی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی (مقطع کارشناسی ورودی های 91-92-93) در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 (
لطفاً برای مشاهده کلیک فرمایید)


دروس و برنامه هفتگی دانشجویان روان شناسی (مقطع کارشناسی ورودی های 91-92-93) در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 (لطفاً برای مشاهده کلیک فرمایید)

دروس و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) علوم تربیتی کلیه ورودی ها و گرایش ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 (لطفاً برای مشاهده کلیک فرمایید)