علوم تربیتی

معرفی گروه علوم تربیتی

رشته علوم تربیتی دانشکده در سال 1352 تأسیس و از سال 1362 بنا به تصویب ستاد انقلاب فرهنگی به رشته تخصصی تکنولوژی آموزشی تغییر نام یافت. در حال حاضر رشته و گرایش های دیگری نیز در سطح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در گروه فعال است که ذیلاً بدان اشاره می گردد:

1- رشته های دوره کارشناسی

رشته های کارشناسی

سال تأسیس

تعداد دانشجو

علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی

1362

167

علوم تربیتی با گرایش آموزش  و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

1381

170

 

اهداف رشته ها:

الف. علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی

-بهبود برنامه ریزی آموزش پرورش و پرورش

-تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت اداره مراکز مواد آموزشی و بهره گیری از وسایل و تجهیزات آموزشی

-تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای طراحی آموزشی و راه اندازی دوره های آموزشی در کلیه مراکز آموزشی اعم از آموزشهای رسمی و غیر رسمی

-تـأمین تکنولوژیست آموزشی جهت شرکت در برنامه ریزی تربیت معلم

ب. علوم تربیتی با گرایش  دبستانی و پیش دبستانی

- تربیت مربی و مدیر برای دوره های پیش دبستانی

- تربیت کارشناس تهیه مواد و وسایل آموزشی برای مراکز پیش دبستانی

- کارشناس آموزش و برنامه ریزی سازمان های بهزیستی- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

- کارشناس وزارت آموزش و پرورش

- کارشناس دوره پیش دبستانی با نیازهای ویژه

- تربیت معلم برای دوره های دبستانی

2- رشته های دوره تحصیلات تکمیلی

رشته

مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

روانشناسی تربیتی

دکترای تخصصی

1383

35

برنامه ریزی درسی

دکترای تخصصی

1393

20

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

1373

45

برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

1379

36

بهسازی و آموزش منابع انسانی

کارشناسی ارشد

1392

24

 

الف. روانشناسی تربیتی (ارشد و دکتری)

- تربیت مدرس برای تدریس دروس مربوط به دانشگاه ها

-تربیت محقق برای روانشناسی تربیتی

-تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح بالای تحصیلی برای مراکز و سازمان های مرتبط همچون بهزیستی، آموزش و پرورش

 

ب. برنامه ریزی درسی (ارشد و دکتری)

-تربیت نیروی متخصص در زمینه برنامه ریزی آموزشی و درسی با عنایت به جهان بینی اسلامی

-تدوین و بسط دانش و اطلاعات دانشجویان دوره های کارشناسی مربوط

-تربیت مدرسان و پژوهش گران متعهد و متخصص جهت تربیت نیروی انسانی

-تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی در همه سازمان ها و مراکز آموزش رسمی و غیر رسمی (مراکز آموزش کارکنان)

 

ج. آموزش و بهسازی منابع انسانی(ارشد)

     عصر صنعتی و ورود خیل عظیمی از جوانان به بازار کار و همچنین تغییرات گسترده در فناوری و چرخه های تولید، نیاز به آموزش و به روزرسانی دانش، مهارتها و شکوفاسازی استعدادهای منابع انسانی را افزایش داده است لذا توسط صاحب نظران و مجریان بخش های مذکور رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در سطح دانشگاه های بزرگ دنیا ایجاد و راه اندازی شد و در سال 1382 در دانشگاه شهید بهشتی نیز برای اولین بارتصویب شد. در سالهای بعد دانشگاه های دیگری نیز در ایران آن را دایر کردند.

     با توجه به چشم انداز روشن در این حیطه، هر چه جامعه و بخصوص شرکتها و سازمانهای بزرگ به وجود چنین رشته ای آگاهی پیدا کنند، توانایی و ظرفیت چنین رشته هایی برای پیشبرد اهداف آنان بیشتر به چشم خواهد آمد و بازار کار این رشته نیز روز به روز گسترش خواهد یافت. با توجه به اینکه شهر تبریز نیز، جزء شهر های بزرگ کشور است و موسسات، کارخانجات، سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی زیادی در آن مشغول به فعالیت هستند با تلاش برخی از متخصصان امر، رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز نیز دایر گردید و از سال 1392 با پذیرش 12 دانشجو شروع به کار کرد.

     لازم به ذکر است که در سرفصل ها و موضوعات درسی، رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، شباهتهای زیادی  با رشته مدیریت آموزشی دارد؛ لذا این دو رشته در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد نیز دارای دروس و ضرایب تقریباً مشابهی هستند. موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، آموزش ضمن خدمت، روش های تدریس، بهسازی سازمانی، رفتار سازمانی و... در این رشته آموزش داده می شود.

3- اعضای هیات علمی گروه
 

اعضای هیـئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی نشانی پست الکترونیک عکس
 1 یوسف ادیب دکتری برنامه ریزی درسی دانشیار Yousef_Adib@yahoo.com
 2  علی ایمانزاده  دکتری فلسفه تعلیم و تربیت  استادیار    
 3 رحیم بدری گرگری دکتری روان شناسی تربیتی دانشیار
Badri_Rahim@yahoo.com
4 کیومرث تقی پور دکتری تکنولوژی آموزشی استادیار  
 5 حمدالله حبیبی دکتری مدیریت آموزشی استادیار  Hamdullahhabibi@yahoo.com
 6 یوسف رضاپور  کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی استادیار    
 7  داود طهماسب زاده شیخلار  دکتری برنامه ریزی درسی  استادیار    
 8 اسکندر فتحی آذر  دکتری آموزش علوم  استاد E_Fathiazar@tabrizu.ac.ir
 9  علی قره داغی  دکتری مشاوره  استادیار  
 10  فیروز محمودی  دکتری برنامه ریزی درسی  استادیار  Firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir  
 11 میرمحمود میرنسب دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشیار Mirnasab2006@gmail.com  
12 شهروز نعمتی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی استادیار  sh.nemati@tabrizu.ac.ir
041-33392079
 
13 اصغر نقدی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت مربی    
 14 شهرام واحدی  دکتری روان شناسی تربیتی  دانشیار  Vahedi@yahoo.com  

 

استادان فرهیخته بازنشته گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه تبریز
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی عکس
  رسول آذر تعلیم و تربیت مربی
 2  سید داود حسینی نسب  روان شناسی تربیتی  استاد  
 3  خلیل سلطان القرا  توسعه تعلیم و تربیت  استاد  
 4  مدد کریمی  برنامه ریزی درسی  مربی  
 5  صمد کریم زاده  برنامه ریزی درسی  استادیار  
 6  علی اصغر کوشافر  تاریخ تعلیم و تربیت  دانشیار  
   خسرو همافر  تعلیم و تربیت  مربی  

 

4- امکانات آزمایشگاهی

گروه علوم تربیتی مجهز به آزمایشگاه های تکنولوژی آموزشی است که دارای استودیوی فیلم برداری و اطاق مونتاژ می باشد. این آزمایشگاه در سالتحصیلی 62-61 همزمان با ایجاد گرایش تکنولوژی آموزشی تأسیس گردید. هدف از تأسیس این آزمایشگاه سرویس دهی به رشته های تربیت دبیری سایر دانشکده ها و دروس عملی رشته تکنولوژی آموزشی بوده است. در همین راستا نسبت به خرید وسایل و تجهیزات سمعی و بصری اقدام گردید. و وسایلی از قبیل پروژکتور، اپک، اسلاید، فیلم استریپ، اورهد، دوربین های فیلمبرداری بتاماکس، دوربین های8 و 16 میلیمتری برای تهیه فیلم خریداری و وسایلی نیز برای تدوین و نمایش آنها متعاقباً تهیه گردید. همچنین برای آموزش عملی واحد عکاسی تکنولوژی آموزشی نیز دوربینهای عکاسی خریداری و تاریک خانه تأسیس گردید و به مرور زمان استودیوی کوچک تلوزیونی برای ضبط برنامه های عملی دانشجویان و در کنار آن مرکز یادگیری (اطاق سمعی و بصری) نیز ایجاد گردید. در حال حاضر رشته تکنولوژی آموزشی دارای مرکز یادگیری مجهز به ویدئو پروژکتور و سایر ابزارهای دیجیتالی می باشد و همچنین استودیوی تلوزیونی آموزشی نیز با امکانات ضبط دو دوربین برای کار دانشجویان وجود دارد و چندین دوربین عکاسی دیجیتالی نیز برای درس عکاسی در نظر گرفته شده است.

 

نمایی از آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی گروه علوم تربیتی
نمایی از آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی گروه علوم تربیتی

 

                        

نمایی دیگر از آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی گروه علوم تربیتی      
نمایی دیگر از آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی گروه علوم تربیتی