کارکنان اداراه آموزش دانشکده علوم تربیتی

 

آشنایی با کارمندان اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم تربیتی

 

مشخصات و شرح مختصر وظایف و مسئولیت های کارمندان اداره امور آموزش و دانشجویی
ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی پست سازمانی مسئولیت و حوزه کاری شماره تماس عکس
 1  پری نظمی  کارشناسی ارشد  رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی  مسئول رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی- آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی  33392116-041  
2  میترا داداشی نسرین  کارشناسی ارشد  کارشناس گروه آموزشی روان شناسی  مسئول رشته های روان شناسی، علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی  33392123-041  
3  فرحناز رجبی  کارشناسی ارشد  کارشناسی امور آموزشی  کارشناس رشته های تحصیلات تکمیلی  33392156-041  
4  ناصر تیو  دیپلم متوسطه  متصدی امور اداری  مسئول اموال و بایگان  3339209-041