کارکنان اداراه آموزش دانشکده علوم تربیتی

 

آشنایی با کارمندان اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم تربیتی

 

مشخصات و شرح مختصر وظایف و مسئولیت های کارمندان اداره امور آموزش و دانشجویی
ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی پست سازمانی مسئولیت و حوزه کاری شماره تماس عکس
 1 حسین حسامی کارشناسی ارشد رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی مسئول امور جاری اداره 33392116-041  
 2  پری نظمی  کارشناسی ارشد  کارشناس مسئول خدمات آموزشی  مسئول رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی- آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی  33392133-041  
 3  میترا داداشی نسرین  کارشناسی ارشد  کارشناس گروه آموزشی روان شناسی  مسئول رشته های روان شناسی، علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی  33392123-041  
 4  فرحناز رجبی  کارشناسی ارشد  کارشناسی امور آموزشی  کارشناس رشته های تحصیلات تکمیلی  33392156-041  
5  ناصر تیو  دیپلم متوسطه  متصدی امور اداری  مسئول اموال و بایگان  3339209-041