درخواست از نویسندگان

 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشکده­ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز:  راهنمای تهیه مقاله

      این نشریه به صورت فصلنامه با امتیاز علمی ـ پژوهشی و به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌گردد. در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی در حوزه‌های مختلف روانشناسی باشد.

 قابل توجه ارسال کنندگان محترم مقالات:

      مقالات باید در سه نسخه و از طریق پست به دفتر فصلنامه ارسال گردد، به ارسال الکترونیکی مقالات از طریق اینترنت ترتیب اثری داده نمی شود. 

1. اصولی کلی: 
     1-1. آیین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود.  
     2-1. مقالات ارسالی در چهار نسخه (یک نسخه اصل و دو نسخه کپی) تهیه و به آدرس فصلنامه فرستاده شود.     
     3-1. مطالب مقاله فقط در یک رویه صفحه ی A4 با حفظ 2/5 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور 1/5 سانتی‌متر به صورت رایانه‌ای تهیه گردد.    
     4-1. مقاله ارسالی به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نگردد.     
     5-1. دیسکت مقاله که با نرم‌افزار (Word 2010,2007 و Pdf) تهیه شده باشد به همراه نسخه کتبی ارسال گردد.
     6-1. نوع مقالات پذیرفته شده شامل مقالات اصیل
(Original Article) باشد.      
     7-1. مقالات از 20 صفحه تایپ شده تجاوز نکند (با احتساب جداول و تصاویر).     
     8-1. پس از چاپ مقاله، 3 نسخه از مجله به­ صورت رایـگان در اختیار نویسنده­ مسئول قرار خواهد گرفت. 

 2. نحوه تنظیم مقالات:   
     1-2. صفحه اول و دوم (صفحه ی عنوان Title Page) بایستی به فارسی و انگلیسی شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، درجه علمی، گروه آموزشی و آدرس دقیق نویسنده یا نویسندگان، تلفن و دورنگار و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول، محل انجام پژوهش، مسئول مقاله (یا رابط) و تاریخ ارسال مقاله باشد.      
     2-2. صفحه سوم و چهارم باید شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی باشد. خلاصه مقاله از 250 کلمه بیشتر نباشد و در متن آن به هدف، مواد و روش ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری اشاره شده باشد. 
     3-2. اصل مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:  

          مقدمه: بیان مسأله و هدف آن با مروری بر بررسی‌های گذشته. 

          روش تحقیق: شرح دقیق طرح تحقیق، مواد و روش ها، جامعه آماری و نمونه و روش های تحلیل آماری به کار گرفته شده. 

          یافته‌ها (نتایج): شرح کامل یافته‌های تحقیق. 

          بحث: شامل شرح نکات مهم یافته‌ها، مقایسه آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها، نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادهای حاصل از یافته‌های تحقیق. 

          تشکر: اگر کسانی به طور غیرمستقیم در انجام تحقیق دخالت داشته‌اند، در انتهای مقاله از آنان قدردانی به عمل آید.     
     4-2. منابع: ذکر و نحوه تنظیم منابع به روش APA می‌باشد.    
     5-2. عکس ها، نمودارها و جداول مربوط دارای عنوان و شماره باشد.
    

3. هیأت تحریریه مجله در قبول یا عدم قبول و یا اصلاح مقاله (با تأیید مؤلف) آزاد و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است. 

 4. مسئولیت صحت مطالب درج شده به عهده نویسنده یا نویسندگان می‌باشد. 

 5. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل ماخذ آزاد است.

 قابل توجه ارسال کنندگان مقاله:

احتراماً جهت پیگیری مقالات ارسالی خود که به صورت الکترونیکی انجام می گیرد، فقط روزهای چهارشنبه با شماره تلفن 33392075 تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است، پاسخگویی به غیر از روزهای چهارشنبه مقدور نمی باشد.