تاریخچه نشریه

     فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۸۴ در دانشکدهٔ علوم تربیتی و روان‌شناسی راه‌اندازی شد. تا کنون مقاله‌های متعددی  از استادان دانشگاه در این فصلنامه به چاپ رسیده و در اختیار پژوهش گران و دانشجویان این رشته قرار گرفته است. 

      در جلسه مورخه 20/4/83 از طرف کمسیون بررسی نشریات علمی کشور به این نشریه درجه علمی پژوهشی اعطا گردیده است. به علاوه مقالات این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC )   ) نمایه می شود.