آزمایشگاهها

 آزمایشگاه های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی:
این دانشکده 5 آزمایشگاه مجهز  دارد که مربوط به گروههای آموزشی موجود در دانشکده می باشند. آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی زیرنظر گروه علوم تربیتی، آزمایشگاه شماره 1 و شماره 2 کتابداری زیرنظر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، آزمایشگاه روان شناسی و آزمایشگاه نوروساینس زیرنظر گروه روانشناسی فعالیت دارند. ذیلاً به اجمال این آزمایشگاه ها معرفی می شوند:


آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی:

آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی در سالتحصیلی 62-61 همزمان با ایجاد گرایش تکنولوژی آموزشی تأسیس گردید. هدف از تأسیس این آزمایشگاه سرویس دهی به رشته های تربیت دبیری سایر دانشکده ها و دروس عملی رشته تکنولوژی آموزشی بوده است. در همین راستا نسبت به خرید وسایل و تجهیزات سمعی و بصری اقدام گردید. و وسایلی از قبیل پروژکتور، اپک، اسلاید، فیلم استریپ، اورهد، دوربین های فیلمبرداری بتاماکس، دوربین های 8 و 16 میلیمتری برای تهیه فیلم خریداری و وسایلی نیز برای تدوین و نمایش آنها متعاقباً تهیه گردید. همچنین برای آموزش عملی واحد عکاسی تکنولوژی آموزشی نیز دوربینهای عکاسی خریداری و تاریک خانه تأسیس گردید و به مرور زمان استودیوی کوچک تلوزیونی برای ضبط برنامه های عملی دانشجویان و در کنار آن مرکز یادگیری (اطاق سمعی و بصری) نیز ایجاد گردید. در حال حاضر رشته تکنولوژی آموزشی دارای مرکز یادگیری مجهز به ویدئو پروژکتور و سایر ابزارهای دیجیتالی می باشد. همچنین استودیوی تلوزیونی آموزشی نیز با امکانات ضبط دو دوربین برای کار دانشجویان وجود دارد و چندین دوربین عکاسی دیجیتالی نیز برای درس عکاسی در نظر گرفته شده است. 

آزمایشگاه علوم کتابداری:
 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری سابق) دانشگاه تبریز دارای 2 آزمایشگاه می باشد که آزمایشگاه گروه 1 از همان بدو تاسیس گروه کتابداری تاسیس شده و دارای منابع غنی از جمله 1200 نسخه کتاب فارسی  و حدود 1500 نسخه کتاب لاتین شامل منابع مرجع عمومی و تخصصی رشته کتابداری است و در این آزمایشگاه کلاسهای عملی گروه کتابداری تشکیل می شود و همچنین دانشجویان کتابداری جهت مطالعه آزاد، تمرین تکالیف کلاسی و تحقیق و پژوهش از این آزمایشگاه استفاده می کنند.

آزمایشگاه شماره 2 گروه که به صورت سایت کامپیوتری اداره می شود مجهز به 5 دستگاه کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان کتابداری است که دانشجویان برای تحقیق و پژوهش از آنها استفاده می کنند.