اهداف و وظایف

شرح وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

امور تحصیلات تکمیلی
     -برنامه ریزی برای توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقای کیفی این دوره ها
    
-پیگیری مراحل تصویب پروپوزال پایان نا مه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه 
     -پیگیری مراحل اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا
    
-برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و ابلاغ مصوبه های آموزشی به گروه های آموزشی
    
-نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
    
-برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکتری
    
-تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا 
    
-انجام امور مربوط به مشکلات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا


امور پژوهشی
     -انجام امور مربوط به طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی
     -برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها، کارگاه ها و کنفرانس های تخصصی و دعوت از استادان برجسته برای سخنرانی
     -نظارت بر اجرای دستورالعمل های پژوهشی دانشگاه در دانشکده
     -انجام امور مربوط به ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
     -انجام امور مربوط به پرداخت پاداش مقالات اعضای هیأت علمی
     -انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی
     -انجام امور مربوط به اعطای سالانه اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) اعضای هیأت علمی
     -رسیدگی به امور مربوط به کتابخانه دانشکده