معاونت پژوهشی (تحصیلات تکمیلی)

معاونت پژوهشی (تحصیلات تکمیلی)

آشنایی با معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
جناب آقای دکتر مجید محمود علیلو
استاد گروه روان شناسی

 

نام:  مجید محمود علیلو
محل تولد: اهر
سال تولد: 1343
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی: Ph.D
سال و محل اخذ دیپلم: شهرستان اهر، 1362
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ لیسانس: روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز، 1369
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ فوق لیسانس: روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1372
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ دکتری: روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1382

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آزمایشی اثر خلق بر حافظه

عنوان رساله دکتری: الگوهای شناختی و شاخص های پردازش هیجانی در اختلال وسواس اجباری

سوابق پژوهشی:
تعداد مقالات چاپ شده: بیش از 150 مقاله
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 15 مورد
تعداد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بیش از 100 مورد
تعداد راهنمایی رساله دکتری: حدود 20 مورد
تعداد شرکت در کنفرانس های داخلی: حدود 40 مورد
تعداد شرکت در کنفرانس های خارجی: 5 مورد

سوابق آموزشی:
نام دروسی که تدریس می شود:

در سطح کارشناسی: آسیب شناسی روانی 1 و 2

در سطح کارشناسی ارشد: فنون مصاحبه تشخیصی؛ شخصیت؛ نظریه های روان درمانی؛ کاربرد روش های تشخیصی بالینی

در سطح دکتری: نظریه های روان درمانی؛ شخصیت