معاونت پژوهشی (تحصیلات تکمیلی)

آشنایی با معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
جناب آقای دکتر جلیل باباپور خیرالدین
استاد گروه روان شناسی

نام:  جلیل باباپورخیرالدین
محل تولد: اهر
سال تولد: 1347
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی: Ph.D
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ دیپلم: اقتصاد اجتماعی، دبیرستان لقمان تبریز، 1365
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ لیسانس: روان شناسی دانشگاه تبریز، 1370
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ فوق لیسانس: روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 1376
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ دکتری: روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 1381

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه مهارت های حرکتی دانش آموزان عادی و نارسا خوان

عنوان رساله دکتری: تأثیر راهبردهای حل تعارض و شیوه های حل مسئله بر سلامت روان شناختی

سوابق پژوهشی:
تعداد مقالات چاپ شده: 84 مورد
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 6 مورد
تعداد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: 27 مورد
تعداد راهنمایی رساله دکتری: 7 مورد
تعداد شرکت در کنفرانس های داخلی: 35 مورد
تعداد شرکت در کنفرانس های خارجی: 8 مورد

سوابق آموزشی:
نام دروسی که تدریس می شود: روش تحقیق (مقاطع مختلف)، آمار (مقاطع مختلف)، آسیب شناسی روانی کودک، روان شناسی عمومی پیشرفته، روان شناسی شخصیت
زمینه های مطالعاتی و علایق: اختللات رفتاری کودک و نوجوان، آسیب شناسی خانواده، بهداشت روانی