معاونت آموزشی

آشنایی با معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دکتر رسول زوارقی
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
 
 

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
نام: دکتر رسول زوارقی
تاریخ تولد: 1360
محل تولد: ملکان
میزان تحصیلات : دکتری تخصصی: Ph:D
سال و محل اخذ دیپلم : ملکان 1378
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ لیسانس : علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز 1382
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ فوق لیسانس : علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز 1384
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ دکتری: علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران 1391

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ارائه ی الگویی برای ویژگی های نمایشی و رابط کاربری در اپکهای وب بنیاد کتابخانه ای براساس ملاک های موجود جهانی و نظرات متخصصان به منظوربررسی تطبیقی اپک های وب بنیاد موجود کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران

عنوان رساله دکتری: ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران(1990-2009): بررسی انتقادی

سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده :
43 مورد
طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 2 مورد
تعداد راهنمائی پایان نامه کارشناسی ارشد: 4 مورد
شرکت در کنفرانس های داخلی: 25 مورد
شرکت در کنفرانس های خارجی: 3 مورد
  
سوابق اجرایی آموزشی: 
    مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز 
نام دروسی که تدریس می شود:
آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی، ترسیم تقسیم های علمی، تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی، روش تحقیق و ...
زمینه های مطالعاتی:
مدیریت اطلاعات، علم سنجی، جامعه اطلاعات، کتابخانه های عمومی، بازیابی اطلاعات