معاونت آموزشی

آشنایی با معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دکتر میر محمود میرنسب
دانشیار گروه علوم تربیتی
 
 

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
نام: دکتر میر محمود میر نسب غازانی
تاریخ تولد: 1353
محل تولد: تبریز
میزان تحصیلات : دکتری تخصصی: Ph:D
سال و محل اخذ دیپلم : تبریز 1372
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ لیسانس : علوم تربیتی، دانشگاه تبریز 1376
رشته تحصیلی، سال و محل اخذ فوق لیسانس : روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران 1379
سال و محل اخذ دکتری: دانشگاه تهران 1385
دوره تکمیلی دکتری: دانشگاه نیوکاسل (New castle) استرالیا

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: رابطه توکل به خدا و رهیافت های مقابله ای دیگر با اضطراب و افسردگی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

عنوان رساله دکتری:
اثر بخشی درمانگری رفتاری و شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHP) کودکان

سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده : 
28 مورد
طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 1 مورد
تعداد راهنمائی پایان نامه کارشناسی ارشد: 42 مورد
تعداد راهنمایی رساله دکتری: 3 مورد
شرکت در کنفرانس های داخلی: 
22 مورد
شرکت در کنفرانس های خارجی: 
12 مورد
  
سوابق اجرایی آموزشی: 
    مدیر گروه علوم تربیتی 2 دوره.  
نام دروسی که تدریس می شود:
روش های تغییر و اصلاح رفتار، اختلال رفتاری و روش های اصلاح رفتار، آسیب شناسی روانی کودک، کودکان استثنایی، اختلالات یادگیری، متون تخصصی
زمینه های مطالعاتی:
تغییر رفتار، درمانگری شناختی- رفتاری کودکان و نوجوانان، اختلالات یادگیری، آموزش مدیریت رفتاری به والدین