معاونت آموزشی

معاونت آموزشی
دکتر حمدالله حبیبی
استادیار گروه علوم تربیتی
 

آشنایی با معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نام و نام خانوادگی: حمدالله حبیبی
تاریخ تولد: 1359
میزان تحصیلات : دکتری تخصصی: Ph:D
سال و محل اخذ دیپلم : تکاب 1378
کارشناسی: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی(1381) دانشگاه ارومیه
کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی (1384) دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران سابق)
دکتری: مدیریت آموزشی (1390) دانشگاه شهید بهشتی

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 • « بررسی رابطه مشخصه های شغلی مدیران ، و کارکنان آموزشی با انگیزش آنها ( با استفاده از الگوی مشخصه های شغلی هکمن و الدهم)


عنوان رساله دکتری:

 • «تدوین الگوی مدرسه اثربخش» برای مدارس متوسطه شهر تهران


سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده :
25مورد
طرح های تحقیقاتی اجرا شده: 5 مورد
راهنمائی و مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد: بیشتر 40 مورد
شرکت در کنفرانس های داخلی: 20مورد
شرکت در کنفرانس های خارجی: 1 مورد
  

سوابق اجرایی آموزشی: 

 • مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه تبریز
 • عضو کمیته HSE دانشگاه تبریز

نام دروسی که تدریس می شود:
در سطح کارشناسی: ارزشیابی آموزشی؛ آموزش و پرورش تطبیقی؛ اصول و مبانی مدیریت آموزشی؛ سازمان و قوانین آموزش و پرورش؛ مدیریت مراکز پیش دبستانی؛ مدیریت عمومی

در سطح کارشناسی ارشد: آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ زبان تخصصی در آموزش و بهسازی؛ مدیریت منابع انسانی؛ تئوری و کاربرد سیستم ها؛ بهسازی سازمان(OD)

-تخصص ها و توانایی ها

 • مشاوره در زمینه مسائل مدیریتی و اداری
 • مشاوره در زمینه مسائل سازمانهای آموزشی
 • مشاوره در امور تحقیقات آموزشی و مدیریت آموزشی 
 • مشاوره روشهای آماری و نرم افزار های مربوطه
 • مشاوره تحصیلی و آموزشی
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی استانداردهای سازمانی و مدیریتی
 • ارزشیابی اثربخشی عملکرد واحدهای سازمانی

-علایق علمی پژوهشی

 • کارآفرینی
 • مدیریت دانش
 • اثربخشی سازمانی
 • مدیریت تحول
 • آموزش و بهسازی سازمانی
 • برنامه ریزی استراتژیک

صفحه شخصی دکتر حمدالله حبیبی