درباره دانشکده

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی یکی از  قدیمی ترین دانشکده‌های  دانشگاه تبریز می باشد. این دانشکده که   در سال ۱۳۲۹ ایجاد و راه‌اندازی گردید،  در بدو تأسیس باعنوان دانشسرای عالی  شناخته می‌شد و فقط داوطلبان دبیری را در رشته ادبی می‌پذیرفت. در سال ۱۳۴۷ رشته‌های تحصیلی خانه‌داری و کتابداری نیز به مجموع رشته‌های این دانشسرا افزوده گشت. در سال ۱۳۴۹ نام دانشسرا به دانشکده علوم تربیتی تغییر یافت .در سال ۱۳۵۲ رشته علوم تربیتی در این دانشکده راه‌اندازی گردید در سال ۱۳۵۴ رشته تحصیلی روان‌شناسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی منفک شده و به این دانشکده الحاق شد. از سال ۱۳۶۲ این رشته تحصیلی با عنوان روان‌شناسی بالینی شناخته شد. از سال 1366 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به این دانشکده افزوده شد.  این دانشکدهسرانجام از سال ۱۳۷۰ با ‌عنوان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی به فعالیت خود ادامه داد.

این دانشکده هم اکنون دارای سه گروه آموزشی روانشناسی، علوم تربیتی، علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد. گروه های آموزشی روان شناسی و علوم تربیتی تا مقطع دکتری، و رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تا سطح کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند.

 


 

نمایی از یکی از کلاس های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی