اطلاعیه ها

پیام مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی به اعضای انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی و دست اندرکاران نشریه دانش نما

انتخاب مقالات دو نفر از دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان بهترین مقالات علوم انسانی در جشواره خوارزمی

سلام به همه لازم می دانم خسته نباشید ویژه عرض کنم خدمت اعضای انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز به ویژه دست اندرکاران مجله دانش نما اعم از سردبیر، مدیرمسئول، اعضای هیات تحریریه و به ویژه نویسندگان مقالات بسیار با کیفیت این مجله. در تکمیل اخبار دوستان باید عرض کنم که مقالات نگاشته شده توسط خانم ها عاطفه فرزین و فرشته آسیابی در مجله دانش نما، در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی به عنوان بهترین مقالات علوم انسانی انتخاب شده اند. در این میان باید یک خسته نباشید ویژه هم به اقای محسن ملک زاده داشته باشم که بذر کار تیمی را در انجمن علمی علم اطلاعات دانشگاه تبریز کاشت و بعضا حتی در این زمینه کارهای ایثارگرانه و گمنامانه ای انجام داد که هر چند به نام مستقیم وی نوشته نشد ولی بستر کار تیمی را در این انجمن تقویت کرد.

ادامه مطلب