اطلاعیه ها - آرشیو

برنامه هفتگی و لیست دروس دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی گرایش‌های پیش دبستانی و تکنولوژی آموزشی

برنامه هفتگی و لیست دروس دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی گرایش‌های پیش دبستانی و تکنولوژی آموزشی ورودی‌های ۸۷ُ ۸۸ُ ۸۹ُ و ۱۳۹۰ در نیمسال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

ادامه مطلب

لیست دروس ارائه شده، برنامه هفتگی و برنامه امتحانات دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی و برنامه ریزی درسی

لیست دروس ارائه شده، برنامه هفتگی و برنامه امتحانات دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی و برنامه ریزی درسی در نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

ادامه مطلب