گزارش و تصاویر بیست و سومین نشست علمی گروه روان شناسی

گزارش و تصاویر بیست و سومین نشست علمی گروه روان شناسی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

۰۵ دی ۱۳۹۵ | ۰۸:۵۹ کد خبر : ۵۲۵۲ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۹۲

بیست و سومین جلسه از سری نشست های علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در ساعت 12:30، 17 آبان، سال1395، در کلاس 304 دانشکده، با عنوان اجرای عملی روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی یک بیمار افسرده، توسط خانم دکتر عبدالله زاده، و با حضور مدیریت محترم گروه روانشناسی خانم دکتر خانجانی و آقای دکتر زارعان عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز برگزار گردید.
در ابتدای جلسه توضیخاتی پیرامون مبانی درمان پذیرش و تعهد داده شد. سپس مفصلا دسته تمرین های ذهن آگاهی، پذیرش و ارزش ها توضیح داده شد و برای هر دسته نمونه ای از تمرین ها به صورت رل پلیینگ اجرا شد. از جمله تمرین غذا خوردن، استعاره ی صفحه شطرنج، حمل کردن افسردگی و مسافران اتوبوس به شیوه رل پلیینگ و تمرین گذر ابرها و تمرین بودن با همکاری همه حضار انجام شد.
در انتها با سوالات دانشجویان و پاسخ های خانم دکتر عبدالله زاده پایان یافت.