فرایند انجام مصاحبه دکتری با آزمون و بدون آزمون ۹۶-۹۷

فرایند انجام مصاحبه دکتری با آزمون و بدون آزمون 96-97

به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در مصاحبه دکتری با آزمون و بدون آزمون دکتری می رساند جهت آشنایی با فرایند انجام مصاحبه لینک های زیر را ملاحظه فرمایند.

با آزمون

بدون آزمون