سخنرانی پروفسور Fabrice Wallois استاد دانشگاه پیکاردیه ژول ورن فرانسه در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز برگزار شد

سخنرانی پروفسور Fabrice Wallois استاد دانشگاه پیکاردیه ژول ورن فرانسه در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز برگزار شد. برای مشاهده تصاویر سخنرانی لطفاً روی پیوند مقابل کلیک کنید. (مشاهده تصاویر سخنرانی)